Приветствую Вас Гость | RSS

Республика Кыргызстан, г.Ош

Правозащитный центр "ПРАВОСУДИЕ-ИСТИНА"

Среда, 2023-10-04, 10:19:56
Главная » 2011 » Сентябрь » 16

                 Кыргызстандагы кыргыз жана ъзбък качан улут – мусулман болот?

 Алланын къз\ндъ жерде эки улут - мусулман жана капыр бар. Дагы \ч\нч\ бир топ адамдар – мунафык экиж\зд\\лър бар. Кыргызстандын т\нд\к жерлеринин Жалалабат, Ош шаарлары тегерегинде кыргыз жана ъзбък улуттары жашап, аларда тилине карап бъл\\ же бирин-бири кемсинту болгон эмес. Ата бабаларыбыз Ислам динин мекем кармап, динди коргоп душмандар менен чого урушкан. Аксакалдар урмат сыйге ээ болушкан, алардын създър\н угуп, чечимде ... Читать дальше »

Просмотров: 709 | Добавил: Gapirov | Дата: 2011-09-16 | Комментарии (0)